03.11.2016

Transportbarometer: Fraktoverskudd i 3. kvartal

TimoCom registrerer mer sommerfrakt

(2)

Erkrath, Tyskland, 03.11.2016 – TimoComs transportbarometer viste et frakt-/lasteromsforhold på 55:45 i 3. kvartal 2016. Det betyr av Europas største transportplattform har registrert et overskudd av frakt på det europeiske transportmarkedet – og høsten starter med medvind.

Det 3. kvartalet hadde dermed mest frakt i hele år. Men det var ikke alt: Sammenliknet med samme kvartal i de to årene før, lå alle månedene over det teoretisk optimale forholdet på 50:50. Det er en klart stigende tendens, ikke bare i forhold til tidligere år. For første gang i 2016 hadde alle månedene i et kvartal overskudd på frakt.

 

Positiv sommervirkning: Mer frakt

I juli registrerte TimoCom en fraktandel på 54 %, altså over den tilgjengelige lasteromskapasiteten, i tråd med prognosen fra selskapets talsperson Marcel Frings i forrige kvartal. På bakgrunn av de svake verdiene i fjoråret, er det også et annet interessant aspekt: Fraktandelen i juli stiger konstant fra år til år. 

I august falt fraktandelen til 51 %, men lå fortsatt over den tilgjengelige lasteromskapasiteten. Dermed lå fraktverdiene stabilt i august, og sank ikke under 50 %-linjen som i de to foregående årene. Disse tallene viser at det var klart større aktivitet på det europeiske transportmarkedet denne sommeren. 

Årets og kvartalets høydepunkt kom i september, og sørget for en gyllen start på høsten: Med en andel på 61 % frakt mot 39 % ledig lasteromskapasitet landet transportbarometeret på årets høyeste verdi. Og toppet dermed mai, årets sterkeste måned hittil, med to prosentpoeng. Frings forklarer bakgrunnen: "Den tydelige økningen skyldes en god sommer, som har skapt mye bevegelse i transportbransjen". Dessuten var det langt mer frakt i september enn i tidligere år: I 2015 lå fraktandelen på kun 52 %, og i 2014 på 53 %. 

Et blikk på de absolutte tallene visere dessuten at det ble lagt inn flere frakt- og lasteromstilbud TimoComs transportplattform totalt enn i samme periode året før.

 

Utsikt til mye frakt mot slutten av året

Etter et sterkt 3. kvartal blir det spennende å se om medvinden holder seg og gir en mild høst. TimoComs Company Spokesman Marcel Frings er optimistisk: "Tegnene fra september peker mot en høst med mye frakt. Alt tyder på at det høye nivået vil opprettholdes." Men det er knyttet en viss usikkerhet til måneden november: Vil det bli et like stort fall som i fjor, men minus 11 prosentpoeng? 

Frings utdyper: "Takket være et stabilt arbeidsmarked og høyt forbruk går det svært bra med den tyske økonomien. Den kan bli en motor for hele Europa."

Hos TimoCom går man derfor ut fra at transportbarometeret også vil vise fraktoverskudd ved årets slutt.

Last ned pressemelding
Til toppen