26.07.2019

Musketerene fra Cargo Overseas følger den europeiske kursen

Hvordan forberede transportvirksomheten på eventuelle handelshindringer?

(1)

Erkrath/Tyskland, Manchester/UK - I nesten 30 år har Anthony Valentine vært aktiv i transportbransjen som European Road Freight Manager. For fire år siden bygget han i samarbeid med erfarne kolleger opp en ny seksjon for europeiske veigodstransport i det multinasjonale transportforetaket Cargo Overseas, som i tillegg driver internasjonal luft- og sjøfrakt. Sammen med mannskapet har den selvutnevnte kapteinen staket ut en ny kurs i stormen rundt Brexit. 

I nesten 30 år har engelske Anthony Valentine vært aktiv i transportbransjen som European Road Freight Manager. Sammen med mannskapet har den selvutnevnte kapteinen staket ut en ny kurs i stormen rundt Brexit. Han fastslår: "Det nytter ikke å stikke hodet i sanden. Det er ikke vår strategi. Tvert i mot."

Medarbeidere som strategisk faktor i kriseperioder

"Teamet er kjernen", fastslår Anthony. Transportproffen ser ikke på seg selv som uavhengig sjef, men som en leder som står i et avhengighetsforhold til et stabilt og kvalifisert team. For Valentine er mottoet "en for alle" og "alle for en": "Uten musketerene mine kunne vi ikke ha tilbudt kundene våre den kvaliteten vi ønsker. Som leder må jeg sørge for at teamet har det godt. Det betyr at de er motiverte, og ikke minst er autoriserte til å utføre oppgaver på egenhånd og levere service i høy kvalitet til kundene, til foretakets beste." Til tross for usikkerheten i det kommende Brexit-året har veitransportdelen i Cargo Overseas vokst betydelig hvert år. Og det selv om foretaket ikke eier en eneste lastebil, men bare samarbeider med et europeisk nettverk av transportpartnere. "Det nytter ikke å stikke hodet i sanden. Det er ikke vår strategi. Tvert i mot: Vi investerer i nye medarbeidere og utvider nettverkene våre", forklarer den årvåkne lederen.

 

Kompliserte tollregler krever kvalifiserte tolleksperter

Tollkontrollene ved grensene og de forskjellige standardene og handelsbegrensningene som kan oppstå med Brexit vil ha merkbare konsekvenser for den allerede hardt omkjempede transport- og logistikkbransjen. Men i stedet for å frykte de komplekse reglene, går Cargo Overseas offensivt til verks. Allerede i slutten av mars utvidet foretaket tollavdelingen sin for å hjelpe kunder og partnere med spørsmål i tilknytning til transportavvikling mellom Storbritannia og EU. Disse ekspertene holder overblikket og sørger for sikkerhet, takket være kunnskap og kompetent handling i arbeidshverdagen. For Cargo Overseas er sjåførknapphet heller ingen hindring for å ekspandere: "Særlig i de siste fem årene har vi observert en tydelig nedgang i antall sjåfører, men det er nettopp derfor vi benytter oss av logistikknettverk som TIMOCOM: Her kan vi raskt finne gode transportpartnere, eller legge ut våre egne frakttilbud digitalt og selv bli funnet av dem." Valentine har brukt TIMOCOM siden 2006, og i tillegg til gode kolleger og et stort nettverk, brakte han med seg Smart Logistics-systemet til Cargo Overseas. Ved siden av kapasitetsutnyttelse, er en annen faktor viktig for Valentine når han bruker TIMOCOM: "Mange transportbedrifter forlanger høyere priser pga. sjåførknappheten og den økte etterspørselen. TIMOCOM gir oss bedre muligheter på det europeiske markedet."

 

Og hva har så "Ant" fore i fremtiden? "Hver kunde vil få en direkte kontaktperson for alle prosesser. Vi har et team av europeiske transporteksperter klare for kundene våre, og hjelper med administrasjon, posisjonering og strategiske retningsvalg. Cargo Overseas utvikler for øyeblikket et internt system for optimalisert samling av dellast, fullast og ekspressfrakt. Sammen med en fremtidsorientert partner har vi nylig startet opp drift i Tyrkia, og planlegger å utvikle denne tjenesten videre i de kommende 6 månedene."

Det er klare og presise mål som garanterer at visjonen får gjennomslag, og at lederen, teamet og Cargo Overseas også vil lykkes i de kommende 20 årene. 

Last ned pressemelding
Til toppen