30.07.2018

TimoCom transportbarometer: Handelskonflikt med USA har så langt ingen innvirkning på transportmarkedet i EU

Etterspørselen etter lastevolum holder seg på et konstant høyt nivå

(1)

Erkrath, Tyskland, 30.07.2018 – Handelskonflikten med USA har så langt ikke fått noen konsekvenser for arbeidsmengden til transportfirmaer i Europa. Selv om EU-kommisjonen på grunn av tollkonflikten har senket vekstprognosen sin for 2018 til 2,1 prosent (prognose for mai: 2,3 %), holder etterspørselen etter lastevolum seg på et konstant høyt nivå, en måned etter USAs innføring av straffetoll. Dette dokumenterer TimoComs transportbarometer, som anses som en bransjeindikator for veigodstransporten i Europa.

«Den eksisterende transportkapasiteten er og holder seg knapp», sa Gburek.

God økonomisk situasjon gjør at etterspørselen etter frakttjenester overskrider tilbudet

«Den store panikken har uteblitt, og markedet ser ikke ut til å ha bli særlig påvirket», kommenterer TimoCom Company Spokesperson, Gunnar Gburek, de aktuelle tallene for andre kvartal 2018. Den fortsatte gode økonomiske situasjonen for bedrifter i Tyskland og eurosonen gir fremdeles en etterspørsel etter frakttjenester som overskrider tilbudet. Den amerikanske beslutningen om å innføre straffetoll på stål og aluminium fra EU fra juni, har ikke hatt noen innflytelse de siste fire ukene av andre kvartal. 

I gjennomsnitt var i tidsrommet fra april til juni 76 fraktoppdrag mot 24 tilbud om lastevolumkapasitet på Europas største transportplattform. Dette gjenspeiler presist bildet av at det i første kvartal i år var svært høy etterspørsel etter lastevolum. «Kurven blir stadig flatere og utvikler seg mot en rett linje», sa Gburek om den konstante utviklingen. Opptil 750 000 fraktoppdrag og tilbud om lastevolum legges ut TimoCom hver dag i hele Europa.

 

Forholdet fraktoppdrag/lastevolumkapasitet var for to år siden fremdeles i balanse

Allerede i løpet av fjoråret endret forholdet mellom tilbud og etterspørsel med med 70:30 til en et sammenlignbart nivå. For to år siden så det annerledes ut: 2016 var forholdet mellom fraktoppdrag og ledig lastevolum i andre kvartal med 52:48 prosent tilnærmet i balanse.

 

Transportkapasiteten er og holder seg knapp

Hva betyr disse tallene for europeiske industri- og handelsbedrifter som er avhengige av å få stadig større mengder gods på veiene for å betjene kundene sine? «Den eksisterende transportkapasiteten er og holder seg knapp», sa Gburek. Denne spesielle situasjonen kan i første omgang kun løses ved å unngå tomkjøring og utnytte eksisterende ressurser best mulig. «Særlig i tider med lite kapasitet må stand- og ventetider på rampene til industri- og handelsbedrifter optimeres ytterligere.» Også selv om EU-kommisjonen ser en risiko for en nedadgående trend som følge av eskaleringen av proteksjonistiske tiltak fra USA, vil transportmarkedet i EU i de kommende månedene kjennetegnes av større etterspørsel enn tilbud, spår TimoCom Company Spokesman.

Last ned pressemelding
Til toppen