24.04.2018

TimoCom transportbarometer: Etterspørselen etter lasteplass i lastebiler i Europa overstiger for første gang den tilgjengelige kapasiteten.

Etterspørselen etter lasteplass i lastebiler i Europa overstiger for første gang den tilgjengelige kapasiteten.

(1)

Erkrath, Tyskland, 24.4.2018 – Etterspørselen etter tilgjengelig fraktkapasitet på Europas veier øker. I første kvartal 2018 oversteg antallet frakttilbud i transportmarkedet i EU antallet lasteromstilbud med et gjennomsnittlig forhold på 54:46. Det er resultatet i den aktuelle markedsevalueringen i TimoComs transportbarometer, som anses som en bransjeindikator for veigodstransporten i Europa.

I første kvartal i fjor lå forholdet mellom frakt og lasterom på 43:57. Tilbake i 2016 var forholdet i samme tidsrom 30:70, altså med et betydelig overskudd på ledige lasteromstilbud.

 

Markedet har endret seg grunnleggende

"I løpet av de siste tre årene har forholdene på transportmarkedet forandret seg totalt," forteller TimoComs talsperson Gunnar Gburek. "Mens transportbedrifter for kort tiden siden måtte kjøre mer for å sikre inntjeningen, kan de nå selv velge ut de mest lønnsomme oppdragene blant en stor mengde transportforespørsler."

 

Utviklingen går hånd i hånd med en tydelig oppgang i europeisk økonomi. Statistikkbyrået Eurostat meldte 2,5 prosent økning i verdiskapningen i EU i 2017. Det er det høyeste tallet på ti år. Også utviklingen i tysk økonomi viser stabilt gode forhold: Ifølge opplysninger fra det statlige tyske statistikkbyrået "Statistisches Bundesamt", hadde tysk eksport steget med 8,6 prosent siden fra januar 2017 til januar 2018. Samtidig hadde importen vokst med 6,7 prosent.

 

Etterspørselen vil fortsette å øke

"Det er ingen tegn til at etterspørsel har nådd sitt høydepunkt", sier Gburek med henblikk på den videre utviklingen i markedet. "I tillegg til å forsøke å løse strukturelle utfordringer, må alle som er involvert i transportbransjen ta ansvar for å unngå tomkjøring og utnytte den tilgjengelige kapasiteten så effektivt som mulig. Tiltakene i EU-prosjektet NexTrust er et godt eksempel." Målet for NexTrust er å legge til rette for transportsamarbeid mellom bedrifter, og dermed gjøre transporten mer miljøvennlig.

Last ned pressemelding
Til toppen