15.11.2018

TIMOCOM transportbarometer: Etterspørselen etter lasteplass i Europa holder seg på et konstant høyt nivå

Ingen sommerslapphet i tredje kvartal

(1)

Erkrath, Tyskland, 15.11.2018 – Den økonomiske boomen i euro-sonen ga høy etterspørsel etter transportkapasitet også i tredje kvartal. "Denne sommeren var det knapt nedgang i etterspørselen etter lasteplass", forteller TIMOCOMs talsperson Gunnar Gburek. "Det er høyt nivå hele tiden".

I perioden fra juli til august 2018 var det et forhold på 71 frakttilbud mot 29 tilbud om lasteplass på Europas største transportplattform, som er en del av Smart Logistics Systemet fra TIMOCOM. Det var det samme som den tilsvarende perioden året før. Derimot var tredje kvartal i 2016 langt mer balansert, med et forhold mellom frakt og lasteplass på 55:45.

 

Over 40 millioner frakt- og lasteplasstilbud

I løpet av tredje kvartal 2018 la de rundt 127 000 brukerne i Europa til sammen inn over 40 millioner frakt- og lasteplasstilbud på plattformen (nøyaktig 40 836 838). Antallet frakttilbud (33 696 838) oversteg klart antallet lasteplasstilbud (7 140 018). Det tilsvarer et forhold på 83 % til 17 %. 

"Heller ikke i år registrerte vi noen hvileperiode om sommeren," sier Gburek med henblikk på tallene. I de kommende ukene forventes det en sesongavhengig økning i etterspørselen etter transportkapasitet. En hektisk høstperiode har startet i logistikken.

 

Manglende lastebilsjåfører hovedårsaken til kapasitetsmangelen

Den viktigste årsaken til leveringsproblemer i vekstperioden er mangelen på lastebilsjåfører. For å skape mer fraktkapasitet på kort sikt, må de tilgjengelige lastebilene utnyttes enda bedre, og tomkjøring må unngås så godt som mulig, påpeker Gburek. Produktiviteten kan også økes ved å unngå kø både på veiene og foran lasterampene, slik at dødtiden for lastebilsjåførene reduseres. 

Grunnlaget for statistikken er transportbarometerverdiene i Smart Logistics-systemet fra TIMOCOM, IT-infrastrukturen for digital integrering av transportbransjen. Der legges det daglig inn opptil 750 000 internasjonale frakt- og lasteplasstilbud.

Last ned pressemelding
Til toppen