24.04.2019

TIMOCOM transportbarometer: Angsten for en kaotisk Brexit gir stor økning av EUs eksport til Storbritannia

Bedrifter i Storbritannia øker lagerbeholdningen for å være forberedt på en uregulert Brexit

(1)

Erkrath, Tyskland, 24.04.2019 – Angsten for at Storbritannia skal forlate EU uten noen form for avtale har ført til at mengden av vareleveranser fra EU har eksplodert. Sammenliknet med samme periode i fjoråret økte lastebiltransporten fra alle deler av Europa til Storbritannia med hele 112 % i første kvartal 2019 – altså mer enn en fordobling. Det dokumenterer aktuelle tall fra TIMOCOMs transportbarometer, der IT-bedriften dokumenterer den kvartalsvise utviklingen av transporttilbud og -etterspørsel i Europas største frakt- og lasteplassprogram.

"Bedrifter fra Storbritannia som er avhengige av import fra det europeiske fastlandet, øker lagerbeholdningen for å være forberedt på en ureglementert Brexit", sier TIMOCOMs forretningsanalytiker David Moog om kvartalsresultatet.

"Bedrifter fra Storbritannia som er avhengige av import fra det europeiske fastlandet, øker lagerbeholdningen for å være forberedt på en ureglementert Brexit", sier TIMOCOMs forretningsanalytiker David Moog om kvartalsresultatet. En såkalt "No Deal Brexit" kan ifølge analytikeren føre til lange ventetider for lastebiler ved den britiske grensen. "Det kan igjen føre til mangel på vareleveranser. En annen usikkerhet er dessuten fortollingen av varene", forteller David Moog, som har registrert størst transportvekst til Storbritannia fra Tyskland, Frankrike og Polen.

Utviklingen av tilbud og etterspørsel på det europeiske fastlandet har utviklet seg helt annerledes. "Den lave dynamikken i konjunkturen har nå nådd transportnæringen". Slik kommenterer TIMOCOMs Company Spokesman Gunnar Gburek kvartalstallene.

Etterspørselen fra firmaer som søker transportalternativer hos TIMOCOM for industri- og handelsvarer, sank i første kvartal 2019. Fra januar til mars 2019 var det gjennomsnittlig 52 frakttilbud i forhold til 48 lasteplasstilbud. Året før lå forholdet på 54:46 i samme periode.

Høyere bompengebelastning for lastebiler demper antall transporttilbud

Forholdet mellom tilbud og etterspørsel påvirkes også av bompengene for lastebiler i Tyskland, som økte ved nyttår. TIMOCOM dokumenterte en nedgang i tilbudt transportkapasitet på 12 prosent i årets tre første måneder, sammenliknet med første kvartal 2018. "For bedrifter fra andre europeiske land er det ikke lenger så attraktivt å kjøre i Tyskland pga. de økte bompengesatsene", sier Gburek om den aktuelle utviklingen.

Med transportbarometeret analyserer IT-bedriften utviklingen av transporttilbud og -etterspørsel kvartal for kvartal med utgangspunkt i fraktbørsen i TIMOCOMs Smart Logistics System. Med over 130 000 brukere og opptil 750 000 internasjonale lasteplass- og frakttilbud daglig er TIMOCOM den største systemplattformen for varetransport på Europas veier.

Last ned pressemelding
Til toppen