17.10.2019

TIMOCOMs transportbarometer: Færre oppdrag i den tyske transportnæringen i tredje kvartal av 2019 enn året før

Den synkende tendensen er likevel stanset – markedet beveger seg på 94 prosent av fjorårets nivå

(1)

Tyske transportbedrifter hadde i tredje kvartal av 2019 færre oppdrag enn året før. Fra juli til september sank mengden lastebiltransport innenfor Tyskland med 12 prosent sammenliknet med samme periode året før. Den konjunkturavhengige nedgangen, som viste seg i etterspørselen etter transporttjenester i Europas største Smart Logistics-system frem til midten av året, er likevel stoppet. Det rapporterer IT-selskapet TIMOCOM i sin analyse av tredje kvartal 2019 på bakgrunn av transportbarometeret.


Nedgangen i første halvår 2019 har stoppet og oppdragssituasjonen er stabilisert. "Markedet beveger seg på 94 prosent av fjorårets nivå", sier forretningsanalytiker Tilman Fecke hos TIMOCOM.

"Sammenliknet med året før er transportetterspørselen i Tyskland svak", forteller forretningsanalytiker Tilman Fecke hos TIMOCOM. Likevel har antallet frakttilbud som er lagt ut på fraktbørsen siden januar 2019, stabilisert seg i løpet av året. "Markedet beveger seg på 94 prosent av fjorårets nivå", konstaterer Fecke.


Sviktende avlinger pga. ekstrem nedbør i Spania, voksende lagerbeholdninger pga. brexit-usikkerheten i Storbritannia

Men det er forskjeller mellom de enkelte EU-landene: Pga. heftig nedbør ved middelhavet og i Andalusia de siste ukene, er frukt- og grønnsaksavlingene kraftig redusert, og det får følger for lastebiltransporten fra dette området. "Den tydelige transportveksten fra spansk landbruk i årets to første kvartaler har flatet ut", sier Fecke. "I tillegg har vi en politisk blokkade i Spania, der ting ellers har gått problemfritt. Denne usikre situasjonen har også virket blokkerende på eksporten." Konsekvensene er at markedet mangler kjøretøyer som kjører tilbake til Sør-Europa. ", fortsetter Fecke.

Utviklingen i Storbritannia, slik den viser seg i TIMOCOMs transportbarometer, er preget av usikkerheten i europeisk næringsliv som følge av brexit-diskusjonen. Mens antallet frakttilbud fra EU-land i retning Storbritannia brøt sammen og sank med hele 56 prosent i årets to første kvartaler, fraktes det nå igjen mer til øya. Fecke oppsummerer det slik: "I tredje kvartal har vi sett at lagerbeholdningen økes igjen. Det viser at bedrifter med filialer i Storbritannia forbereder seg på de kommende månedene."

TIMOCOMs transportbarometer 10 år

Ved hjelp av et

transportbarometer

har IT-bedriften TIMOCOM siden 2009 analysert utviklingen innen tilbud og etterspørsel av transport i smart-appen Frakt og lasteplass, som inngår i selskapets Smart Logistics System. Mer enn 130 000 brukere oppretter daglig opptil 750 000 internasjonale lasteplass- og frakttilbud. Systemet hjelper de over 43 000 TIMOCOM-kundene å nå sine logistikkmål på en smart, trygg og enkel måte.

Last ned pressemelding
Til toppen