20.09.2013

TimoCom styrker utdanning, forskning og utvikling

(2)

Düsseldorf, 20.09.2013. Utdanningsinstitusjoner og bedrifter kritiserer ofte at det foreligger en diskrepans mellom forskning og utvikling, lære og videreutdanning og krever sterkere nettverk.  Som IT-tjenesteleverandør og som markedsleder i Europa innen frakt- og lasterombørser, satser TimoCom på dialog og støtter målrettet prosjekter der de gjør størst nytte: på skoler, høyskoler og universitet i hele Europa.

TimoCom formidler kunnskap til nye arbeidskrefter

Kravene som dagens arbeidsliv stiller de nyutdannede er høye.  For å få en fot innenfor  er det som ofte avgjørende at man har mye praktisk erfaring. "Vi vet hva som er vårt sosiale og samfunnsmessige ansvar", sier Christiane Beulen, medarbeider i TimoComs personalavdeling. "På grunn av de innovative teknologiene i IT-bransjen må de nyutdannede rett og slett få tilbud om en praktisk kunnskapsformidling", forklarer Beulen. Som del av et regionalt samarbeid med yrkesakademiet Hilden tilbys regelmessig workshops for lærlinger innen faginformatikk. Workshopleder André Münz vet hva som er viktig: "Det å lære seg best-practice-metoder og selv ta ansvar for egen læring, danner grunnlaget for å kunne jobbe profesjonelt i en framtidig jobb." I tillegg yter fraktbørs-leverandøren også et sterkt bidrag innen andre fagormåder ved å være tilstede på utdanningsmesser og speed-dating arrangement for lærlinger. TimoCom er av den oppfatning at utdanningen av de som er i starten av sin arbeidskarrière ikke begynner først når de kommer til bedriften. Av så mye engasjement lar også de ansvarlige for læretiden seg medrive, for også de drar fordeler av videreutdanningen.

 

Et innblikk i transportmarkedets virkelige verden

Med lasterom- og fraktbørsen og onlineplattformen for transportanbud tilbyr TimoCom to jobbplattformer som optimerer transportbransjen i Europa.  Derfor er også samarbeid med skoler og universitet i andre land en del av porteføljen. Ved å gjennomføre opplæring på landenes egne språk, får lærlinger og studenter i de eldre årgangene innblikk i bransjerelevant praksis. I tillegg til å se hvilken rolle fraktbørser har i godstransporten på vei, får de også innblikk i den konkrete nettløsningen. "De fleste vil i yrkeslivet bruke TimoCom Tools daglig, for det letter disponeringen", forteller Tina Pandza, leder for TimoCom i Slovenia. Slik lærer framtidens logistikkteknikere og ingeniører mer om koblingen mellom de innovative bransjene IT og logistikk.

 

Åpne jobbperspektiv i logistikkbransjen

Gjennom initiativet til vår IT-bedrift ønsker vi at yrkesvalget og karrièrestarten blir lettere. "Etter hvert videreutdanningstiltak utsteder TimoCom deltagerbevis og sertifikat som kan vedlegges jobbsøknader, ofte er det et virkelig pluss når man søker jobb", understreker Dirk Hardy, lærer ved yrkesakademiet Hilden. Mange arbeidsgivere har begynt å søke etter personal med TimoCom-kunnskap når de henvender seg til jobbørser eller arbeidskontoret. Også lærebøker i utdanningen til spedisjonsmedarbeidere omfatter den praksisnære modellen til frakt- og lasterombørsen TC Truck&Cargo®. At engasjementet burde starte enda tidligere, viser foreningen Transportbotschafter e.V. med støtte fra det tyske transport- og logistikkforbundet DSLV.  Initiativet "Logistikkens framtid" jobber målrettet mot de framtidige logistikkproffene i avgangsklassene, yrkesinformasjonssentrene og på jobbmessene. "I en tid hvor det mangler fagkrefter, ønsker vi å vekke interessen for en arbeidsplass innenfor logistikk og gi et innblikk i denne mangfoldige yrkesverden", forklarer transportambassadøren Hanna Frese.

 

Fellesprosjekter for en grønn framtid

Men nettverkstanken går enda et skritt videre. Aktuelle forskningsprosjekter har som mål å utvikle grønne logistikkonsept for å gjøre bedrifter miljømessig enda mer bærekraftige og effektive. slutten av juni starter fellesprosjektet "Green²: Green logistics i agrobusiness", der det deltar til sammen 22 bedrifter og høyskoler fra Tyskland og Nederland. Som grønn bedrift bidrar TimoCom med fagkunnskap inen fagfelt som reduksjon av energi og CO2-utslipp samt forbedring av lager- og transportprosesser. For grønn logistikk byr på muligheten til å forbedre konkurranseevnen og åpner for innovative perspektiv på framtidens logistikkmarked. Dette er til syvende og sist også et slående argument som i praksis gir fordeler og som gjør denne bransjen enda mer attraktiv for de unge.

Last ned pressemelding
Til toppen