10.12.2013

TimoCom støtter anbefalingene fra IRU

Veiledning skal forenkle trygg bruk av fraktbørser for transportbransjen

(2)

Geneve, 10.12.2013. –  De økonomiske og miljømessige fordelene ved å bruke en fraktbørs er selvsagte, både for transportleverandører og oppdragsgivere. Likevel konfronteres tilbydere og brukere med utfordringer og risikoer. Dette ble nå tatt opp til diskusjon av International Road Transport Union (IRU). Den 7. november 2013 deltok de 170 medlemmene fra 74 land ved IRU Goods Transport Council (CTM) i Geneve for å vedta retningslinjer for trygg omgang med fraktbørser. TimoComs Chief Representative Marcel Frings ga i sitt foredrag innblikk i det komplekse temaet og presenterte en omfattende sikkerhetspakke.

Engasjement for trygg forretningsdrift

Analysen fra den globale sammenslutningen for veitransport viser at fraktbørsene brukes i stadig økende grad for å redusere tomgjøring og øke utnyttelsen av tilgjengelig lasterom. Denne typen onlineplattformer forenkler den hektiske disponeringshverdagen, bidrar til å spare utgifter og genererer omsetning. Samtidig er transportbransjen utsatt for høyt konkurransepress, og mange bedrifter har ikke tilstrekkelige finansielle reserver. "Vi må erkjenne at veitransporten er en omkjempet bransje, og at nettbaserte fraktbørser bidrar til å øke pristrykket ytterligere, ettersom transportbedriftene er tvunget til å underby hverandre", sier IRUs visepresident Pere Padrosa. For at "sorte får", svindlere og organisert kriminalitet ikke skal ha noen sjanse, bør alle som er involvert i transport beskytte seg mot falske eller ugyldige dokumenter, manglende betaling eller tyveri av frakt. Til dette sier Padrosa: "Fraktbørser er forlengst en realitet, men det eksisterer en viss risiko for brukerne, og det mangler oppklaringsarbeid for hvordan man skal håndtere denne risikoen. Derfor har vi utviklet en veiledning der vi går inn på forretningsmuligheter, uhederlige forretningsmetoder og generelle sikkerhetstiltak ved bruk av fraktbørser". 

 

Tillit er bra – kontroll er best

På møtet i Geneve fortalte også Marcel Frings fra TimoCom om fraktbørsenes utfordringer og muligheter. På vegne av IT-firmaet presenterte Frings TimoComs flernivå-sikkerhetssystem. Med opptil 450 000 frakt- og lasteromstilbud daglig har bedriften, som har eksistert siden 1997, spesielt høye krav når det gjelder sikkerhet. Det omfatter blant annet en utførlig og kontinuerlig kontroll av alle kunder og forretningsdokumenter før det gis tilgang til plattformen, kompetent juridisk rådgivning i kritiske tilfeller og et avansert IT-system med sikkerhetstilgang. "Vårt motto lyder: 'Tillit er bra – kontroll er best' og vi er stolt over at oppfyller alle kriterier fra IRU og vel så det", oppsummerte TimoComs Chief Representative etter arrangementet. Ved å vedta og publisere retningslinjene er det første skrittet for trygg bruk av fraktbørser nå tatt. Nå gjelder det å ta anbefalingene til seg, slik at risikoen blir så lav som mulig.

 

Mer informasjon om TimoCom finner du på no.timocom.com. IRUs “Guidelines for the safe use of freight exchanges“ finner du på www.iru.org.

Last ned pressemelding
Til toppen