12.03.2015

TimoCom med online-markedsplass for hele transportkjeden

Flere oppdrag i Europas fraktbørs takket være tilgang for produksjon og handel

(1)

Erkrath, 12.03.2015. Logistikkens fremtid preges av teknologisk utvikling, stadig sterkere automatisering og nye nettverksløsninger. Fraktbørsleverandøren TimoCom har tatt dette inn over seg, og satser på utviklingen av fremtidsorienterte nett-markedsplasser for trygg, effektiv og prosessorientert avvikling av transporttjenester. For å nå dette målet, tar IT-leverandøren nå det neste logiske skritter fremover og åpner fraktbørsen TC Truck&Cargo® for kunder fra produksjon og handel i hele Europa. Det er likevel én avgjørende begrensning: Bedrifter som kun tilbyr frakt får muligheten til å legge inn frakt i børsen og søke etter kjøretøy. Slike kunder har derimot ikke tilgang til å søke etter frakt eller legge inn kjøretøy selv.

Siden TimoCom ble grunnlagt i 1997 har frakt- og lasteromsbørsen TC Truck&Cargo® vært sperret for kunder fra produksjon og handel, ettersom de fleste kundene stammer fra spedisjonsbransjen. I dag, 18 år senere, er det i følge TimoComs Chief Representative Marcel Frings på tide å endre på dette: "Med utviklingen av et Internett preget av sosiale nettverk og messaging-tjenester, og der kommunikasjonen foregår i sanntid, er mennesker knyttet stadig tettere sammen, overalt og til enhver tid. Det har selvsagt også konsekvenser for logistikkbransjen. Og TimoCom må ta denne utfordringen. Vi vil optimalisere prosessene i hele transportkjeden. Og kunder fra produksjon og handel er en del av den. Det neste logiske skrittet er altså å integrere også disse, og det over hele Europa." Det samme har TimoComs kunder selv ønsket seg. "De årlige spørreundersøkelsene blant brukerne våre har vist at flertallet er positive til en slik åpning," forklarer Frings.

 

Kunder fra produksjon og handel får likevel kun tilgang til "fraktangivelse og "kjøretøysøk". Muligheten til å søke etter frakt og legge inn egne kjøretøy er fortsatt forbeholdt spedisjons- og transportbedrifter. Fraktbørsleverandøren er overbevist om at bedrifter fra produksjon og handel fortsatt vil bruke sine eksisterende forretningspartnere, også etter den begrensede åpningen av spotmarkedet. Prisen er nemlig ikke det eneste som avgjør et varig kundeforhold: Like viktig er god og helhetlig service, pålitelighet, faglig ekspertise og punktlighet.

 

Det har de gode erfaringene med anbudsplattformen TC eBid® vist. Her har bedrifter fra produksjon og handel helt siden 2009 kunnet tildele oppdrag direkte til transportbedrifter. I følge kundene selv utnytter de potensialet optimalt i begge produktene – TC Truck&Cargo® og TC eBid® – med tanke på å forbedre driftsresultatene. Etterspørselen etter og interessen for å frigi børsen for lasttilbydere har bare vokst siden.

 

Som ledende programvareselskap handler TimoCom fremtidsrettet og i tråd med sitt øverste mål, som er å knytte frakt og lasterom sammen – for alle som deltar i transport i Europa.

Last ned pressemelding
Til toppen