31.07.2014

Markedsutvikling utenom det vanlige

TimoCom transportbarometeret viste seg å være meget skiftene i 2. kvartal

(1)

Düsseldorf 31.07.2014 – I årets 2. kvartal har TimoCom transportbarometeret vært overraskende på alle områder. Frakt-mot-lasteromforholdet svingte fra måned til måned og lå delvis tydelig under sammenligningsverdiene fra tidligere år. Men like sterkt som fraktandelen sank, steg den mot kvartalets slutt igjen. Dermed lå 2. kvartal med et frakt-mot-lasteromforhold på 52:48 på tilnærmet samme nivå som i 2012 (54:46) og 2013 (53:47).

Skiftende, ustabilt og noe for kjølig for årstiden - det høres nesten ut som den daglige værmeldingen i dette kvartalet og kan like godt beskrive TimoCom transportbarometeret. I begynnelsen av kvartalet klarte transportmarkedet å dra med seg drivkraften fra februar og mars. Fraktandelen steg i dette tidsrommet med nesten 25 prosentpoeng, fra et frakt-mot-lasteromforhold på 30:70 (februar) til 54:46 (april). Men nettopp i solskinnsmåneden mai var det allerede over med herligheten. Fraktandelen i TimoCom transportbarometeret falt ned på 48 % og lå dermed mer enn 10 prosentpoeng under tallene fra mai 2013. "Faktisk var utviklingen i TimoCom transportbarometeret i de første to månedene i 2. kvartal ikke noe vi kunne forutsi at skulle bli slik", sier Marcel Frings, Chief Representative hos TimoCom. "Vi hadde regnet med at det ville oppstå et betydelig fraktoverskudd, men isteden sank andelen av last på det europeiske transportmarkedet med seks prosentpoeng."

 

Flom og høytidsdager skygger over resultatet

TimoCom utpeker to store fenomen som årsak til denne utviklingen som oppsto i mai. For det ene er mai den måneden i året det absolutt er flest offentlige høytidsdager. Til sammen var det 24 arbeidsfrie høytidsdager i mai i de enkelte europeiske landene. For det andre opplevde transportmarkedet i Sør-Europa et totalt sammenbrudd på grunn av flom på Balkan. Flomkatastrofen i Kroatia, Serbia og Bosnia-Hercegovina hadde ikke bare fatale følger for menneskene og økonomien i de berørte landene, men påvirket også de andre landene i Europa. "Derfor måtte vi revidere prognosen som vi kom med i slutten av 1. kvartal, der vi så for oss at det i 2. kvartal ville bli veldig mye frakt og mangel på lasteromskapasitet", sier Frings, "og som for å understreke ustabiliteten nok en gang, fulgte så i juni en ny og uventet vending i TimoCom transportbarometeret."

I løpet av de siste fire årene gikk fraktandelen i transportbarometeret kun en vei fra mai til juni: nedover. I 2013 falt til og med veitransportmarkedet med hele ti prosentpoeng fra et frakt-mot-lasteromforhold på 60:40 i mai til et mer avbalansert 50:50 i juni. Året før gikk det også nedover med ikke uvesentlige fem prosentpoeng. Men også her er 2. kvartal 2014 spesiell. Til tross for forventningene klarte TimoComs transportbarometer å øke igjen. I kvartalets siste måned utgjorde forholdet mellom frakt og lasterom på det europeiske veitransportmarkedet 54:46.

 

Første halvår fullt av overraskelser

Med utgangspunkt i erfaringene fra årets første seks måneder ser prognosen for 3. kvartal mer tilbakeholden ut: "For øyeblikket går vi ut fra at det i slutten av neste kvartal vil bli et overskudd på lasterom igjen. Sommermånedene og ferietiden gjør 3. kvartal nesten tradisjonelt til en lavkonjunktursperiode i transportbransjen. I september tar imidlertid fraktforretningene seg opp igjen", forklarer Frings.

Positive framtidsutsikter gir også et blikk på de rene tilbudstallene i TimoCom fraktbørsen TC Truck&Cargo®. I årets første fire måneder har nivået her steget med om lag 20 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr at det nominelt sett må transporteres mer frakt - og det kan gi transportmarkedet i Europa en ekstra dytt i riktig retning.

Last ned pressemelding
Til toppen