15.09.2016

Logistikk i en omstillingsprosess

TimoCom og nettskyleverandøren CenterDevice om digitalisering

(3)

Erkrath, Tyskland, 15.09.2016 - Den digitale utviklingen lar seg ikke stoppe, men hva betyr den egentlig for bedriftene, og hvilke muligheter og farer er forbundet med den? Company Spokesman Marcel Frings hos TimoCom og Marcel Milbrandt fra nettskyleverandøren CenterDevice har snakket om temaet.

TimoCom: For mange er digitalisering et uhåndgripelig tema. Hvordan forklarer du digitalisering? 

CenterDevice: Digitalisering kan ikke beskrives med ett ord. Den digitaliseringen vi opplever for øyeblikket, er først og fremst overføring fra papirdokumenter til digitale former som PDF eller bildefiler. Digitale forandring er ikke bare et teknologisk fremskritt – digitaliseringen forandrer samfunnet og næringslivet på nært sagt alle områder. Digitalisering kan for eksempel være nettverkbygging, nettshopping og det å være permanent tilgjengelig i privatlivet.

 

TimoCom: Hvilken nytte har særlig små og mellomstore bedrifter av digitalisering?

CenterDevice: Mange bedrifter har prosesser knyttet til papir som er effektive på sin måte. Men hvorfor endres ikke ting her? Det skyldes i stor grad at begrepet "digitalisering" gjerne knyttes til usikkerhet og angst for endringer. De nye prosessene bør forenkle ting – ikke gjøre dem mer kompliserte. Det er ingen grunn til å være redd for det i dag.

 

TimoCom: På din egen blogg skriver du at du ikke lenger sender e-poster med vedlegg? Hvorfor ikke?

CenterDevice: Det er mange grunner til det. For eksempel størrelsesbegrensningen ved e-poster. Selv om jeg kan sende dem, er det ikke sikkert at mottakeren får dem. Men det viktigste kriteriet er sikkerheten. Overføring av e-post skjer ukryptert. Jeg vet ikke om e-posten blir fanget opp på veien, lest – eller i verst fall forandret! Bedrifter bør satse på en trygg og enkel løsning for utveksling av data.

 

TimoCom: Apropos datasikkerhet: Man vil helst slippe å tvile på sikkerheten til data og dokumenter. Hvilke retningslinjer gjelder for dette i Tyskland?

CenterDevice: Tysk lovgivning for personvern og datasikkerhet er blant de strengeste i Europa. Personrelaterte data er spesielt beskyttet. Hvis man bruker en nettskytjeneste for utveksling av dokumenter i forretningsdriften, er dette nesten alltid en oppdragsdatabehandling ifølge paragraf 11 i den tyske personvernloven. En nettskyleverandør bør altså inngå en avtale med kundene sine om oppdragsdatabehandling.

 

TimoCom: Hvordan jobber dere med sikkerhet, og hva skiller CenterDevice fra andre nettskyleverandører?

CenterDevice: Bedriften vår er preget av en tillitsfull håndtering av våre kunders dokumenter og data. Vi bruker en helt spesiell krypteringsarkitektur. Alle CenterDevices serversentre befinner seg i Tyskland. Dermed er det sikret at de strenge tyske datavernbestemmelsene overholdes. Det er vår strategiske posisjon, og slik vil vi også ha det i fremtiden. Som en av de første nettskylagringsleverandørene for business-segmentet befinner vi oss nå i en sertifiseringsprosess hos det tyske direktoratet for IT-sikkerhet, og CenterDevice forventes å avslutte BSI-sertifiseringen i løpet av året.

 

TimoCom: Hvordan ser fremtiden ut når det gjelder digitalisering?

CenterDevice: Når det gjelder digitalisering, er det ingen vei tilbake, vi befinner oss midt oppe i det. Vi råder alle bedrifter til å ta temaet digitalisering innover seg og være åpne. Det gjelder å se mulighetene – for hvis man ikke følger med i tiden, er løpet kjørt før man aner det.

 

Mer informasjon om TimoCom finner du på no.timocom.com og på www.centerdevice.de 

Last ned pressemelding
Til toppen