18.10.2017

Fraktmengde over gjennomsnittet i 3. kvartal

Transportbarometeret: TimoCom registrerer rekordmengde frakt – igjen

(1)

Erkrath, Tyskland, 18.10.2017 – At mengden frakt overstiger den ledige lasteromkapasiteten, viser TimoComs transportbarometer for årets tredje kvartal tydelig. Forholdet mellom frakt og lasterom lå i gjennomsnitt på 71:29. I sommermånedene juli, august og september fortsatte det totale fraktnivået å øke. Men hva er forklaringen på dette fenomenet i det europeiske transportmarkedet?

Allerede årets andre kvartal endte med den høyeste fraktandelen noen gang. Og hos TimoCom, som står bak Europas største transportplattform, fortsatte denne trenden i tredje kvartal av 2017. Ifølge det tyske statistikkbyrået eksporterte Tyskland bare i juli måned åtte prosent mer enn i samme periode året før. Begge de to indikatorene tyder på en stadig voksende økonomi, som også kommer transportbransjen til gode. Konsekvensen er at det trengs stadig mer kapasitet. Men for øyeblikket er det knapphet.

 

Mer frakt om sommeren

I forhold til juni, viste juli en lett svekkelse, fra 76 til 71 prosent fraktandel. Hvis man tar utgangspunkt i at et balansert forhold mellom frakt og lasterom ville være 50:50, var det likevel betydelige mengder frakt i denne måneden. Sammenliknet med årene før lå fraktandelen dette året på et langt høyere nivå (2015: 51 % og 2016: 54 %). De gode sommermånedene fører ofte til at etterspørselen øker. Men også ellers var det utrolig mange oppdragsgivere i Europa som søkte etter passende lasterom på grunn av den økonomiske produktiviteten. 

I august ble det registrert et forhold mellom frakt og lasterom på 65:35. Fraktandelen sank dermed med 6 prosentpoeng i forhold til måneden før, men fortsatt var fraktandelen langt høyere enn andelen tilgjengelig lasterom. Også i forhold til årene før var det langt mer frakt (2015: 45 % og 2016: 51 %). Ifølge konjunkturbarometeret til Tysk økonomisk institutt (Deutsches Institut der Wirtschaft) lå indeksen tydelig på 106 poeng, og dermed igjen tydelig over 100 poeng-merket. Konjunkturbarometeret viser dermed en kraftig vekst i den tyske økonomien, og et enda høyere nivå enn i 2. kvartal. 

Som i mai overrasket også september måned med en ny rekord for fraktandelen på hele 78 prosent, og la grunnlaget for en gyllen høst. Dermed lå fraktandelen tydelig høyere enn i årene før (2015: 52 % og 2016: 61 %). TimoComs talsperson Gunnar Gburek forklarer mulige årsaker: "Konjunkturtallene mange steder i Europa gir grunn til optimisme. Det har vært ferie, folk har reist og hatt høyere forbruk. Det har gitt impulser til transportbransjen, men også konfrontert den enda sterkere med mangelen på sjåfører."

 

Utsikt til mye frakt mot slutten av året

Gburek ser positivt på årets siste kvartal, men ser også tegn til en utvikling på transportmarkedet som må tas på alvor: "For transportbedrifter er den høye fraktandelen en fordel. De har nå større muligheter til å oppnå gode priser. Alt tyder på at vi skal få sterk økonomisk vekst. Men samtidig må den forventede arbeidsmengden takles, ellers vil tempoet bli langsommere totalt sett." 

Hos TimoCom går man altså ut fra det fortsatt vil være en viss ubalanse mellom frakt og tilgjengelig lasterom.

Last ned pressemelding
Til toppen