20.07.2018

Først mangel på sjåfører, så mangel på lagerplass?

"Helt unødvendig", mener Gunnar Gburek, Company Spokesman hos TimoCom.

(3)

Bedrifter som trenger lagerplass, klager stadig oftere over mangel på lagerarealer. Samtidig har antallet nye logistikkbygg økt stadig de siste årene. Hvordan kan det bli stadig mer lagerarealer, mens det samtidig står mindre plass til rådighet? Og hvorfor utnyttes ikke de tilgjengelige lagerarealene optimalt? Gunnar Gburek, Company Spokesman hos TimoCom, har noen svaret, og varter samtidig opp med noen ideer for hvordan man kan løse utfordringene til beste for alle parter. 

Bedrifter innen produksjon og handel foretrekker gjerne å distribuere varene sine fra et stort sentrallager for å holde administrasjonskostnadene lave. Men i perioder der produksjonen topper seg, kan det føre til mindre fleksibilitet og tapt tid. Da kan desentrale lagre åpne nye muligheter: Ved hjelp av en lagerbørs kan lagervarene, f.eks. julesjokolade, fraktes direkte ut til regionene de skal distribueres i. Dermed sparer man seg for lengre transport, som er dyrt i tider der lastebilplass er en mangelvare.

1. Folk kjenner ikke fordelene ved korttidsutleie av lagerplass

Både logistikkoperatører og kundene deres vil fortsatt trenge langsiktige leieavtaler for lagerplass, for å kunne kontrollere de faste utgiftene og planlegge fremtiden. Men også kortsiktig kapasitet er etterspurt. Svingninger i markedet og uforutsigbare produksjonsmengder gjør at fleksibilitet blir stadig viktigere. Kunder kan f.eks. trenge mindre varemengder enn planlagt, eller varene skal leveres til et annet sted eller på et annet tidspunkt. Da er kortsiktig lagerleie en god mellomløsning.

Men mange lageroperatører overser dette. Noen tror at korte leieavtaler er forbundet med store tilpasningskostnader, f.eks. fordi hyllehøyden i reolene ikke stemmer, og at slike avtaler derfor ikke lønner seg. Men for kortsiktig utleie er det ofte ikke så nøye at de tilgjengelige reolplassene kan utnyttes optimalt. For leieperioder på få uker er også blokklagring aktuelt. Kortvarig lagerplass er spesielt interessant fordi det kan gi høyere inntjeningsmargin, på samme måte som å ta med ekstra last i transportbransjen. Dessuten kan logistikktilbydere bruke en lagerbørs til å knytte nye kontakter, og dermed utvide sitt forretningsområde.

 

2. Desentraliserte lagerarealer overses

Bedrifter innen produksjon og handel foretrekker gjerne å distribuere varene sine fra et stort sentrallager for å holde administrasjonskostnadene lave.  Men i perioder der produksjonen topper seg, kan det føre til mindre fleksibilitet og tapt tid. Da kan desentrale lagre åpne nye muligheter: Ved hjelp av en lagerbørs kan lagervarene, f.eks. julesjokolade, fraktes direkte ut til regionene de skal distribueres i. Dermed sparer man seg for lengre transport, som er dyrt i tider der lastebilplass er en mangelvare. I starten av sesongen kan bedriftene dermed reagere raskere og mer fleksibelt, ettersom varene er lagret i nærheten av distribusjonssentrene.

 

3. Mellomlagring er lite kjent

Ofte blir transportbedrifter sittende med varer, og tenker ikke på at de kan mellomlagre dem i korte perioder på leid lagerplass. De venter gjerne i timer og dager til f.eks. et varemottak åpner igjen. Denne verdifulle tiden renner ut i sanden, uten inntjening og med fare for at følgeoppdrag kan bli forsinket. Men slike omstendigheter kan man snu til sin fordel – ved hjelp av en lagerbørs. Der kan man finne passende lagermuligheter hos en logistikktilbyder i nærheten, slik at man kan innlagre varene i kortere perioder. I ideelle tilfeller kan til og med tilbyderen sørge for utlevering til kunden ved neste mulige tidspunkt, slik at man selv straks kan kjøre en direkte forbundet rute. Så lenge det er mangel på sjåfører, er det svært økonomisk uheldig at sjåførene skal settes på sidelinjen på ubestemt tid.

 

4. Manglende intern kommunikasjon

Hvis tilgjengelig lagerkapasitet i ens egen organisasjon ikke gjøres kjent, også på kort varsel, kan den heller ikke utnyttes. I store logistikkbedrifter eller logistikkforbund kan slike problemer løses med en lukket brukergruppe. Her kan ledig lagerkapasitet synliggjøres umiddelbart, og partnerne kan tilby flere eller andre lagerfunksjoner enn man selv har til rådighet. Det styrker konkurranseevnen og senker kostnadene. Hvis det hele dessuten automatiseres ved hjelp av passende grensesnitt mellom lageradministrasjonen og lagerbørsen, kan man få oversikt over ledig kapasitet i hele Europa med et klikk. Salgsmedarbeidere kan dermed se direkte hvor det er ledig plass, og nøyaktig hvor mye, slik at dette kan tilbys på markedet raskt og ukomplisert.

 

Fremtidens lagerhold: ledige arealer på digitale kart

I fremtiden er det mulig at man kan opprette et kart med kjente lagerplassdata, der man kan se i sanntid hvor det foreligger ledige arealer. For at driften av logistikkbygg skal blir mer effektiv i fremtiden, må all lagerkapasitet til enhver tid holdes oppdatert når det gjelder antall, varighet og egenskaper (f.eks. tørrlager eller kjølelager, blokklagring, automatisert eller med truck). Først da kan oppdragsgivere få en klar oversikt over all tilgjengelig kapasitet, og kan sette filtre for det de faktisk trenger – akkurat som i en lagerbørs.

Last ned pressemelding
Til toppen