11.11.2016

Aktuelt tema: Slik fungerer pallutveksling i Europa

Grunnlag og utfordringer for pallutveksling i Europa

(1)

Erkrath, Tyskland, 11.11.2016 – Europallen er svært populær for tiden. Men det er først og fremst som interiørgjenstand, i form av bord, benker eller hyller i "industriell stil". Men i transportbransjen, der trepallen har sin egentlige funksjon, er den stadig oftere en kilde til irritasjon. Hvorfor har pallen fått så dårlig image?

Ifølge en aktuell studie om gjenbruks-transportemballasje fra EKUPAC GmbH har bruken av gjenbrukspaller i europeisk varetransport steget fra 280 til 550 millioner i løpet av de siste 15 årene. Paller har blitt uunnværlige. Tyskland er ledende i Europa, med rundt 100 millioner av trekonstruksjonen i omløp.

Problemet med pallen ligger i gjenbruksegenskapene: I prinsippet skal man kunne paller med varer mot tompaller. Men en europall er ikke alltid en europall. Til tross for det enkle prinsippet om pall mot pall, er det mange utfordringer for de involverte: For transportbedriften som oppdragsgiver, for sjåføren som utfører oppdraget og for mottakeren av varen. 

Tom pall mot full pall mot tom pall...

Prinsippet for pallutvekslingen er enkelt. Varer som produseres, må også transporteres. For sikker transport på lastebiler blir varene som oftest pakket på såkalte europaller (regulert i standarden UIC 435/2), surret fast og kjørt inn i lastebilen. I et slikt tilfelle kjøres for eksempel en tom lastebil med tomme paller til et sted for lasting, og de tomme trepallene byttes mot varen som allerede er pakket på paller. Deretter kjøres den fulle lastebilen til det avtalte lossestedet, og leverer varen. Vanligvis mottar sjåføren da samme antall tomme paller tilbake.

Med kontinuerlig utveksling av paller ville det være et velfungerende kretsløp. Men pga. økte krav, større tidspress og flere grensesnitt i logistikkprosessene, har denne utvekslingsprosessen blitt mer kompleks.

 

Vanskeligheter i utvekslingsprosessen

Selve utvekslingen omfatter en subjektiv kvalitetsvurdering, manuell telling og registrering av pallene, og dokumenteres på en pallkvittering. Her kan mye gå galt. Det vanligste problemet henger sammen med at sjåføren må ha med seg 33 europaller som er egnet for utskifting. Men samtidig må lastebilen kunne tilby full kapasitet dersom det er varer uten paller som skal transporteres. Særlig i internasjonal trafikk må man regne med at dette kan variere. Hvis sjåføren ikke har med tomme paller for utveksling, for eksempel fordi det ikke ble levert tilbake paller ved siste lossested, opparbeides det en "pallgjeld" ved leveringen, som eventuelt forplikter til tilbakelevering på et senere tidspunkt.

Også omvendt kan det oppstå problemer: For eksempel hvis sjåføren leverer varen på lossestedet, men ikke får noen paller tilbake, eller det er for få eller defekte paller. Slike forhold må dokumenteres og klareres i etterkant. Og selv om antallet og kvaliteten på pallene som leveres tilbake stemmer, kan tiden ved lasterampen være så knapp at mottakeren bare kjører de tomme pallene rett inn i lastebilen. Det betyr at sjåføren må bære pallene inn i transportkassene. Ved 33 paller à 23 kg egenvekt, blir det 760 kg å bære. Dette er byråkratisk og juridisk omstendelig, og koster tid, penger og nerver. TimoComsCompnay Spokesman Marcel Frings bekrefter at transportplattformens brukere har slike erfaringer: "Noen av våre kunder skriver 'no change' når de legger inn tilbud på transportplattformen, for å informere potensielle forretningspartnere om at utveksling ikke er nødvendig. Denne typen transport betyr mindre arbeid, og er derfor mer populær."

 

Pall 4.0: Pallutveksling med app

I tider med automatisering og digitalisering er manuell pallutveksling en svært tungvint prosess som trenger fornyelse. Denne utfordringen har Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) tatt på seg, i samarbeid med den tyske divisjonen av EPAL, Gütegemeinschaft Paletten  (GPAL). Sammen har de utviklet appen "PalletCheck Express", som skal forenkle og optimere pallutvekslingen. "Brukeren tar et bilde av en stabel paller, appen teller pallene og oppretter et pallskjema som sendes automatisk på e-post. Det inneholder nøyaktig antall paller, samt sted og tidspunkt for utvekslingen. Dermed blir utvekslingen dokumentert digitalt på en rask, enkel og pålitelig måte", forklarer Martin Fiedler, teamleder for AutoID-teknologi ved Fraunhofer IML. Med den grundige dokumentasjonen skal man spare både tid og penger.

Appen er i første omgang bare tilgjengelig på tysk, og fungerer på Android- eller Apple-smarttelefoner. Inntil det har etablert seg en mobil løsning i bransjen, vil pallutvekslingen fortsatt være forbundet med mye arbeid og fare for problemer. Derfor må oppdragsgivere og oppdragstakere alltid sørge for å informere hverandre godt, og klarere på forhånd om og hvordan utveksling skal finne sted.

Last ned pressemelding
Til toppen