02.05.2016

Aktuelt tema: Ny splid rundt Brenner-passet

Østerrike forbereder grensekontroller

(1)

Erkrath, Tyskland, 02.05.2016 –  Brenner-passet har i flere tusen år fungert som en av de viktigste trafikk- og handelsaksene mellom Nord- og Sør-Europa. Fjellpasset over Alpene har vært et stadig knutepunkt for politisk og økonomisk utvikling. Det er det også denne gang, når Østerrike nå gjør klar til å gjenoppta grensekontrollene mot Italia fra og med slutten av mai.

Arbeidet med å demontere autovernet ved statsgrensen mellom Østerrike og Italia, startet 12. april 2016. Schengen-avtalen har siden 1998 sørget for fri bevegelighet og uhindret grensepassering innenfor Europa. Den overbygde kontrollsonen som skal stå ferdig i slutten av måneden, skal virke avskrekkende på flyktningene og begrense tilstrømningen til Østerrike.

 

Trafikkøer og økonomiske følger

Transportørene foretrekker Brenner-motorveien først og fremst fordi bom- og dieselkostnadene er lavere i Østerrike enn i nabolandet Sveits. I 2015 var det 2,1 millioner lastebiler – i snitt 5800 kjøretøy per dag – som krysset Alpene via de fire feltene. Den planlagte fartsgrensen på 30 km/t ved kontrollpunktene gjør at både foretak og førere må forberede seg på lange køer og ventetider – til tross for planene om to felt for lastebiler. Den ene skal brukes for visuelle kontroller, og den andre for stikkontroller av personalia.

 

Det er ikke til å komme unna at sperringen av Italias viktigste transportvei vil koste både tid og penger. Südtiroler Handelskammer frykter at merkostnadene vil bli skjøvet over på oppdragsgiverne, det vil speditørene. Gjennom prisøkninger havner de dermed til syvende og sist hos forbrukeren.

 

Løsningsmuligheter

Forslagene til hvordan de antydede problemene ved passet kan løses, spenner fra styrking av skinnegående trafikk til forsegling av lastebilene og innføring av fleksible kjøre- og hviletider for lastebilsjåførene under grensekontrollene.

 

For å styrke banekorridoren vil kjøreplanen måtte omarbeides slik at man får et likeverdig alternativ til motorveien med hensyn til tidsbruk. Forsegling som (i ubrutt stand) viser at lastebilen ikke har vært åpnet siden lasting, vil måtte avvikles privat. Det er så langt ikke blitt tatt noen beslutning for de to forslagene.

 

En lemping av kjøre- og hviletidsbestemmelsene for lastebilsjåfører ser derimot ikke ut til å ha noe diskusjonsgrunnlag. Sikkerhetsrisikoen det ville medføre om man skulle gi midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i forbindelse med Brenner, anses som for høy.

 

Gjennomførbar løsning: mertidsberegning

Astag (det sveitsiske forbundet for nyttekjøretøy) ser imidlertid ikke for seg at det kan bli mer trafikk

via Gotthard- eller San Bernardino-passet, da det ikke ville være noe å spare – verken i tid eller kroner – på å velge slike alternative ruter. Som allerede nevnt, er bom- og dieselprisene i Sveits betraktelig høyere enn i Italia og Østerrike.

 

Så lenge det ikke finnes andre praktiske løsninger, er det ingenting annet å gjøre enn å regne inn økt tidsbruk og godta at kostnadene blir høyere. Det går ut over kundene, og det går ut over førerne, som får regnet hele den ekstra tidsbruken som kjøretid. Ennå finnes det imidlertid et lite håp om at grensekontrollene bare er en trussel fra Østerrikes side rettet mot Brüssel, og at det fortsatt er mulig å komme til enighet om hvordan flyktningstrømmen skal håndteres.

Last ned pressemelding
Til toppen