17.06.2016

Aktuelt tema: To Brexit or not...?

Hva skjer i logistikkbransjen hvis Storbritannia melder seg ut av EU?

(2)

Erkrath, Tyskland, 17.06.2016 – Om én uke er det folkeavstemningen om EU i Storbritannia. Den 23. juni går britene til valg om et skjebnespørsmål – både for øya og resten av Europa: Nemlig om landet skal bli det første som frivillig forlater Den europeiske union. Rett før avstemningen er det uklart hva resultatet blir. Spørreundersøkelser viser at motstandere og tilhengere er omtrent like sterke. Transport- og logistikkbransjen er bekymret.

Én ting er klar: Storbritannia har en helt spesiell stilling blant EU-landene. Landet har sin egen valuta, er ikke med i Schengen-samarbeidet og har høy grad av økonomisk suverenitet. Samtidig er den britiske økonomien svært tett knyttet til EU. I 2015 gikk 43,7 prosent av Storbritannias eksport til EU, mens importen fra EU utgjorde 53,1 prosent. Dermed er EU den viktigste handelspartneren for Det forenede kongeriket.

 

Brexit kan bli dyrt

Hvis Storbritannia likevel bestemmer seg for å forlate EU og ønsker total uavhengighet, vil det få store konsekvenser. Brexit ville bety at Storbritannia også mister tilgangen til 50 EU-frihetsavtaler med tredjeland – og vil måtte forhandle disse på nytt. USAs president Barack Obama har allerede uttalt at britene må "stille seg bakerst i køen" når det gjelder nye bilaterale forhandlinger. Handelsbarrierene vil øke prisen for importvarer for forbrukere og produksjonsbedrifter som er avhengig av import. Det betyr at ikke bare eksportvarer blir dyrere, men også varer som produseres i landet for det nasjonale markedet. Det vil først og fremst svi for britene selv, men det vil også få konsekvenser for resten av Europa.

Generelt vil Brexit ha betydning for alle grenseoverskridende prosesser på alle områder i livet og økonomien. Det må gjeninnføres tollkontroller som vil forlenge transporttidene og sinke logistiske prosesser.

 

Brexit uten sammenlikning

Maria Toft Madsen er Country Manager Northern Europe hos TimoCom, Europas største transportplattform, og har også ansvar for Storbritannia. På TimoComs transportplattform legges det daglig ut opptil en halv million frakt- og lasteromstilbud fra hele Europa. Toft Madsen er noe mer avslappet når det gjelder Brexit: "Selvsagt er det ønskelig for den europeiske transport- og logistikkbransjen at Storbritannia blir værende i EU. Likevel ser jeg ikke like svart på Brexit som mange andre eksperter. Vi går ut fra at vi i første omgang vil oppleve en nedgang i transportvolumet fra og til Storbritannia på TimoCom-transportplattformen. Men dette vil stabilisere seg med tiden, ettersom det fortsatt vil være varehandel med Storbritannia. Det vil fortsatt bli kjørt fra våre kunder i EU til Storbritannia, slik tilfellet er med andre land utenfor EU, som for eksempel Tyrkia og Norge. Dessuten kan det forventede kursfallet for britiske pund føre til at det kommer mer eksport fra øya. Det er mange tenkelige scenarioer. En mulig Brexit er en hendelse som ikke kan sammenliknes med noe vi tidligere har sett – og det fører selvsagt til en viss usikkerhet i hele Europa."

 

Den britiske logistikkbransjen er delt

Også i Storbritannia er det stor usikkerhet. En aktuell spørreundersøkelse fra det britiske bransjenettverket IMHX viser ulike holdninger til Brexit. Det pussige er at et flertall av de spurte personlig foretrekker at Storbritannia forlater EU. Samtidig tror deltakerne i undersøkelsen at det ville være bedre for bedriften deres at landet forblir i EU.

Men på spørsmålet om hvilke virkninger en EU-utmeldelse vil ha for bedriftene, er det heller ikke noe enhetlig svar. Den største andelen av de spurte (38 prosent) mener Brexit vil få negative konsekvenser for veksten i firmaet. 33 prosent mener utmeldelsen ikke vil få noen konsekvenser. Bare én av fem mener at Brexit vil være fordelaktig for bransjen.

 

Hvis man ser nærmere på diskusjonsinnlegg, rapporter og spørreundersøkelser om Brexit, er konklusjonen: Ingenting er sikkert. Jo mer vi nærmer oss folkeavstemningen, jo vanskeligere blir det å se klare linjer og tendenser. Det er bare å håpe at øybeboerne lar seg lede av veloverveide argumenter når de skal ta denne grunnleggende avgjørelsen.

Last ned pressemelding
Til toppen