05.03.2015

2014 – et begivenhetsrikt år for TimoCom: Målene overtruffet

Nettmarkedsplasser for transporttjenester i Europa fortsetter å vokse

(3)

Erkrath, 05.03.2015 – Leverandøren bak Europas ledende fraktbørs har fortsatt fast grunn under føttene og kan se tilbake på et vellykket 2014. Den sterke omsetningen i TimoCom Soft- und Hardware GmbH skyldes i første rekke den stadig voksende kundemassen, som blant annet drar nytte av et stort tilbud av frakt og lasterom. Også innføringen av mobil tilgang, et økende antall telematikktilbydere og et stabilt tilbud av langsiktige anbudsutskrivelser, sørget i fjoråret for god stemning på alle IT-bedriftens forretningsområder. Programvareprodusenten ser like lyst på 2015. Også i år skal alle deltakere i transportkjeden få den produktkvaliteten de ønsker seg. 

Forventningene oppfylt

Bedriften med hovedsete i den tyske byen Erkrath ved Düsseldorf har siden 1997 tilbudt transportbørsen TC Truck&Cargo®, som forenkler den daglige driften i transportbransjen for svært mange disponenter og oppdragsgivere over hele Europa. På programvareleverandørens plattform ble det i 2014 lagt ut tilsammen 58,9 millioner frakt- og lasteromstilbud. Det er en økning på 7,6 prosentpoeng eller 4,1 millioner tilbud i forhold til 2013. Det ble publisert frakt med en distans på tilsammen 451 millioner meter, det tilsvarer omlag 11 ganger rundt jorden. Med et volum på over 647 millioner tonn imponerte tungvekteren TC Truck&Cargo® i bransjen. 6903 nye kunder bestemte seg for å inngå kontrakter om TimoComs oppdragsplattformer i 2014. "Våre forventninger ble absolutt oppfylt, og vi gleder oss over alle de nye kontraktene som gjør at børsen vil ha enda flere oppdrag", sier Marcel Frings, Chief Representative hos TimoCom. Hvis kundene vil utnytte kapasiteten enda bedre ved hjelp av langsiktige transportoppdrag, kan de bruke programvarebedriftens nettplattform for transportanbud over hele Europa, TC eBid®, som har vist seg å fungere som et pålitelig verktøy i flere år. Det viser også de totalt 6022 anbudsutskrivelsene i 2014. Men Frings sier helt klart: "Vi er overbevist om at kundene våre kan dra enda mer nytte av disse tilleggslastene. Med 33 000 aktive transport- og logistikktilbydere har alle deltakere i transportkjeden muligheten til å treffe nye forretningspartnere."

 

Økt omsetning takket være gode ideer

Den generelle veksten viser seg også i årsomsetningen på 54 millioner euro, som ligger litt over forventningene. Frings kommenterer tallet slik: "Målet vi satte ble ikke bare overtruffet rent tallmessig. Også med henblikk på innovasjoner og nye forretningsområder kan vi se tilbake på et begivenhetsrikt år med mange positive opplevelser." Frings sikter her blant annet til den mobile app-tilgangen, som gir tilgang til alle TimoComs plattformer fra hvor som helst. Resultatet fra de første månedene: Over 4200 mobile brukere logger seg inn regelmessig via gratis-appen transportbarometer på smarttelefoner eller nettbrett. Kombinasjonen av en individuell PIN-kode, brukerenheten og tilgangsprogrammet sørger for en svært høy sikkerhetsstandard, slik kundene allerede kjenner det fra TimoCom. Like trygg – og med like stor suksess – er trackingløsningen TC eMap®, som viser alle vanlige telematikksystemer på én og samme plattform. "Takket være det gode samarbeidet med partnerne våre har vi i 2014 utvidet antallet grensesnitt til over 120 europeiske tilbydere totalt", sier Frings stolt.

 

Serviceytelser som kvalitetskriterium

TimoCom forenkler også hverdagen for mange europeiske transport- og logistikkbedrifter på andre måter. Helt siden 2003 har kundene hatt muligheten til å bruke den lisenserte inkassotjenesten med offisiell godkjenning. I året 2014 ble 88 % av tilfellene med betalingsproblemer løst på en ukomplisert og rask måte, uten å måtte gå rettens vei. "Våre kunder trenger ikke gjøre noe som helst, annet enn å la oss ta saken", forteller Frings. Tilliten blant kundene blir dessuten styrket gjennom regelmessige kundepanel-undersøkelser, som i 2014 for første gang ble utført gjennom hele året. "Takket være den kontinuerlige dialogen med brukerne kan vi tilpasse produktene enda bedre etter behovene", sier Frings for å oppsummere fordelene. Mangfoldet og utvalget av mellomstore bedrifter var også i fjor utslagsgivende for noen av de store navnene i bransjen. "Den aktuelle cashback-kampanjen i samarbeid med den italienske dekkprodusenten Pirelli er et eksempel på hvordan vi skaper merverdi for våre kunder, og samtidig bidrar til å redusere CO2-utslippene", legger Frings til. Også i 2015 fortsetter arbeidet med å utvide TimoComs online-markedsplasser for avvikling av transporttjenester på en trygg, effektiv og prosessoptimalisert måte – også utenfor Europas grenser. Frings oppsummerer det hele slik: "Vi vil leve opp til den høye tilfredsheten blant kundene også i fremtiden, og har derfor mye fore også i 2015."

Last ned pressemelding
Til toppen