Personvernerklæring

Med samtykket mitt presenterer jeg meg for potensielle forretningspartnere som et gyldig og kontrollert foretak.  

Jeg samtykker i at TIMOCOM GmbH kan videreformidle mine opplysninger (adresse, mva.-nr., utdrag fra foretaksregisteret, navn) samt informasjon om foretakets betalingsevne (f.eks. kredittverdighet, EU-lisens, transportforsikringer, MiLog-bekreftelse) eller innhente disse via offentlige registre eller SCHUNCK GROUP som forsikringsbekreftelse. Dette brukes til kontroller for generell plattformsikkerhet og for fremtidige forretninger med plattformdeltakere som er aktive i spotmarkedet. Jeg kan selv bestemme når, hvordan og hvem som kan dokumentere kontrollen av foretaket mitt. Mine dokumenter lagres kun i TIMOCOMs egne databaser. Der forblir dokumentene også hvis tjenesteleverandører gis tilgang under kontrollprosessen. Jeg er klar over at jeg når som helst kan trekke tilbake dette samtykket uten å oppgi noen grunn. TIMOCOM gjør meg oppmerksom på at jeg har rett til innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet (art. 15-21 i GDPR) og til å fremme klage overfor en tilsynsmyndighet (art. 77 i GDPR). 

Til toppen