For å hjelpe deg å utnytte kapasiteten i lastebilen, stiller vi en kjøretøyoversikt og en kjøretøyinntasting til disposisjon på transportplattformen. Her kan du som oppdragstaker legge inn lasteromstilbud med informasjon om kjøretøytype, volum/vekt, dato, aktuell plassering og ankomststed. Slik unngår du både tomkjøring og unødvendige kostnader. Oppdragsgivere som er kontrollert av oss har så muligheten til å klikke på din tilbudsinformasjon og så ta kontakt med deg direkte for å inngå avtaler om transportoppdrag.