Med TC eBid® kan transportbedrifter fra hele Europa dra nytte av ekstra dellast eller komplett last. Som produksjons- og handelskunde sikrer du deg samtidig lasteromskapasitet for fremtiden. En annen fordel: Alle deltakere i logistikkjeden kan få kontakt med nye, potensielle forretningspartnere.