skip navigation
25.07.2019

TIMOCOM transportbarometer: Konjunkturnedgangen når også transportnæringen

Spesielt de store eksportnasjonene i Europa er berørt

Erkrath, Tyskland, 25.07.2019 - Tyskland, Frankrike og Benelux-landene er for tiden hardest rammet av den verdensomspennende konjunkturnedgangen. Det viser de nyeste tallene fra TIMOCOMs transportbarometer, der IT-bedriften dokumenterer den kvartalsvise utviklingen av transporttilbud og -etterspørsel i Europas største fraktbørs.

"Den proteksjonistiske næringspolitikken til USAs regjering hemmer verdenshandelen, noe som igjen utløser en nedgang i eksportmengde," sier TIMOCOMs Business Analyst David Moog.
del på ...

Antallet frakttilbud som ble plassert via TIMOCOM på markedet fra begynnelsen av april til slutten av juni 2019 har sunket med 20 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. "Den proteksjonistiske næringspolitikken til USAs regjering hemmer verdenshandelen, noe som igjen utløser en nedgang i eksportmengde. Eksportland som Tyskland, Frankrike og Benelux-landene er for tiden hardest rammet av denne utviklingen", sier TIMOCOMs Business Analyst David Moog.


I andre kvartal plasserte bedrifter som bruker "Smartappen frakt" for å tilby og avvikle sine transporttilbud til sammen 21 817 710 tilbud - i samme kvartal i fjor lå dette tallet enda på 27 565 605. Tilbakegangen gjelder stort sett transport av industri- og investeringsgods, blant annet fra underleverandørindustrien, forteller Moog.


Men også den forestående Brexit har større og større ringvirkninger. "Etter at transportmengdene til Storbritannia hadde steget i første kvartal på grunn av at lagerbeholdningene hadde steget kraftig, opplever vi nå en lavkonjunktur", forklarer Moog. Sammenlignet med første kvartal 2019 har eksportmengden fra Europa til Storbritannia sunket i andre kvartal med 56 %, meldes det fra TIMOCOM.


Eksportutviklingen i Sør-Europa trosser denne trenden. Med en vekst på 21 % fra april til juni har Italia, Spania, Portugal og Hellas - sammenlignet med samme kvartal i fjor- hatt en tydelig økning i varetransport til det europeiske utlandet. David Moog: "I disse landene er frukt- og grønnsakssesongen for øyeblikket i gang for fullt."


Med transportbarometeret analyserer IT-bedriften utviklingen av transporttilbud og -etterspørsel kvartal for kvartal med utgangspunkt i fraktbørsen i TIMOCOMs Smart Logistics System. Med over 130 000 brukere og opptil 750 000 internasjonale lasteplass- og frakttilbud daglig er TIMOCOM det største digitale systemet for varetransport på Europas veier.
Til toppen