skip navigation
14.02.2020

TIMOCOMs transportbarometer: Svakt i Tyskland, sterk økning i Italia

Konjunkturnedkjøling i hele Europa: Totalt 8,3 prosent nedgang i 2019

Erkrath, Tyskland, 11.02.2020 – Italienske logistikere kunne glede seg over vekst i fjoråret: "I Italia registrerte vi en økning på 16 prosent mer frakt sammenliknet med året før", forteller TIMOCOMs forretningsanalytiker Tilman Fecke. Det står i kontrast til den generelle trenden. Den ferske årsrapporten fra TIMOCOMs Transportbarometer er langt mindre positiv. Sammenliknet med året før bød 2019 på en nedgang i frakttilbudet over landegrensene i Europa på 8,3 prosent. Året 2018 hadde avsluttet med på 5 prosent vekst i forhold til 2017.

Den svake konjunkturen påvirket logistikken i året som gikk. Det er konklusjonen i årsoversikten fra TIMOCOMs transportbarometer. I 2019 registrerte bransjen i Europa en nedgang i frakttilbudet over landegrensene med 8,3 prosent sammenliknet med 2018.
del på ...

Eksperten Tilman Fecke mener veksten i den italienske transportbransjen skyldes økt etterspørsel etter konsumvarer. "Slik vi ser det, er det sannsynlig at handelspolitiske faktorer har vært en pådriver for eksport av italienske produkter. Det vil si f.eks. Brexit og USAs økte tollsatser på kinesiske produkter", forklarer Fecke. En indikator for dette er at Storbritannias løsrivelse fra EU har hatt sterk påvirkning på hele den europeiske transportbransjen. De 44 landene som er med i transportbarometeret økte sine frakttilbud i retning Storbritannia med 15 prosent fra 3. til 4. kvartal i 2019.

 

Også antallet eksporter fra Tyskland til Storbritannia økte med om lag 11 prosent i fjerde kvartal 2019, sammenliknet med tredje kvartal. Forretningsanalytiker Tilman Fecke kommenterer det slik: "Avgjørelsen å forskyve Brexit med tre måneder til slutten av januar 2020 gjør det helt tydelig at økningen er knyttet til den politiske utviklingen."

 

Men denne kortsiktige utviklingen påvirket ikke den totale trenden: Mengden frakt fra Tyskland og over landegrensene sank med 12 prosent i forhold til året før. "Konjunkturnedkjølingen påvirker særlig Tyskland, som er et eksportorientert land. Det viser den klare nedgangen sammenliknet med den totale utviklingen i Europa", sier TIMOCOMs talsperson Gunnar Gburek om utviklingen.   "Om den negative trenden fortsetter i år, gjenstår å se – helt usannsynlig er det ikke", konkluderer Gburek.

 

Med transportbarometeret har IT-bedriften TIMOCOM helt siden 2009 analysert utviklingen innen tilbud av og etterspørsel etter transport i smart-appene Frakt og Lasterom i Smart Logistics-systemet. Her oppretter mer enn 130 000 brukere opptil 750 000 nasjonale og internasjonale lasteplass- og frakttilbud daglig. Systemet hjelper de over 43 000 TIMOCOM-kundene å nå sine logistikkmål på en smart, trygg og enkel måte.

Til toppen