skip navigation

Koronaviruset: Slik kan produsenter og handelsforetak takle mangel på lasteplasskapasitet

Koronaviruset påvirker også transportkapasiteten i Europa: Etterspørselen etter lasteplass og varer fra Europa øker.

del på ...
31.03.2020

Utbredelsen av koronaviruset påvirker i stadig større grad veigodstransporten i Europa. Transportbarometeret fra FreightTech-foretaket TIMOCOM viser for tiden sterk vekst i internasjonale frakttilbud.

For sikker drift gjelder det å allerede i forkant gjøre leverings- og forsyningsveiene så diversifiserte som mulig. Med forskjellige handlingsalternativer kan man unngå leveringsproblemer.
del på ...

På grunn av den økte etterspørselen etter holdbare næringsmidler og forbruksvarer, er det for tiden større behov for internasjonal transportkapasitet enn til vanlig. Feriedagene som nærmer seg kan forsterke situasjonen ytterligere. Produsenter innen industri og handel bør allerede nå forberede seg på manglende lasteplass.

 

Sjåførmangelen i logistikkbransjen har i flere år skapt kapasitetsmangel i veigodstrafikken under sesongavhengige topper. Virkningene av koronaviruset forsterker denne effekten ytterligere. Det viser også dataene i TIMOCOMs transportbarometer:

I januar og februar i år ble det totalt sett registrert en økning i antall frakttilbud over hele Europa. Sammenliknet med januar 2019 vokste behovet med 9 prosent. I februar 2020 steg denne verdien ytterligere: Det ble lagt inn 13 prosent mer frakt i TIMOCOMs Smart Logistics-system sammenliknet med den tilsvarende perioden i 2019.

I Italia, det sterkest berørte landet i Europa, bekreftes denne virkningen av koronaviruset: I januar 2020 ble det registrert totalt 11 prosent mer frakt med laste- og lossested i Italia enn i samme måned året før. I februar 2020 steg verdien ytterligere: Det ble lagt ut 34 prosent mer frakt med avhenting fra eller levering til Italia enn i samme periode i fjor. De første ukene i mars viser samme tendens. På mange dager er fraktmengden allerede nå betydelig høyere enn i mars 2019: De første ti dagene økte importen av veigods til Italia med 24 prosent og eksporten med 8 prosent i forhold til samme periode året før.

I tillegg mener ekspertene hos IT- og dataspesialisten TIMOCOM at mangel på varer fra Kina fører til økende etterspørsel etter produkter fra Europa. Dessuten har handelen bl.a. ført til at næringsmiddelleverandører stiller større mengder mat og forbruksvarer til rådighet. I de tyske delstatene Bayern og Nordrhein-Westfalen er forbudet mot søndagskjøring midlertidig opphevet for å unngå flaskehalser i forsyningen på grunn av koronaviruset. Dette tiltaket skal utvides til å gjelde hele Tyskland.

 

Hvis trenden fortsetter, vil etterspørselen etter lasteplass øke ytterligere i uke 15 og 16 på grunn av feriedagene.

Diversifisering av leverings- og forsyningsveiene sikrer driften

Hvordan skal bedrifter i industri og handel takle den aktuelle situasjonen?

Det første, viktige skrittet er å skape klarhet og oversikt over forskjellige nivåer i leveringskjeden under verdiskapningsprosessen. Her må følgende aspekter vurderes: Hvilke materialer, råstoffer eller komponenter trengs for hvilke produkter, og i hvilke mengder? Hvor mange og hvilke kunder er berørt? Hvilke leverandører inngår i prosessen, og i hvilken grad berøres de av kapasitetsproblemer? Hvilke alternativer foreligger?

For sikker drift gjelder det å allerede i forkant gjøre leverings- og forsyningsveiene så diversifiserte som mulig. Med forskjellige handlingsalternativer kan man unngå leveringsproblemer. Logistikkansvarlige bør derfor reagere proaktivt på den aktuelle utviklingen og identifisere potensielle konsekvenser i leveringskjeden, slik at de har alternativer klare på kort varsel dersom det blir nødvendig.

Her kan TIMOCOMs Smart Logistics System være til hjelp. Hvis f.eks. det faste spedisjonsfirmaet ikke har mer transportkapasitet tilgjengelig, kan bedrifter benytte seg av smart-appen Lasteplass for å finne pålitelige partnere på spotmarkedet blant over 43 000 kontrollerte foretak. Her oppretter mer enn 130 000 brukere daglig opptil 750 000 internasjonale lasteplass- og frakttilbud.


 

Bildekreditt: ©stock.adobe.com_WavebreakmediaMicro

Til toppen