skip navigation

Lagre kan inneholde bortgjemte varer – men enda oftere skjult inntjening

Slik kan tomme lagerarealer omgjøres til profitt

del på ...
07.02.2020

Jula er nettopp forbi, men neste sesonghandel står allerede for døren – påskehandelen. Lagrene fylles og det blir knapt om lagerkapasiteten. Lagerarealer for kort og mellomlang sikt er nesten ikke tilgjengelig – virker det som. Dessuten kan søking etter passende tilbydere være en stor tidsfaktor og koste penger. Ville det ikke vært hensiktsmessig med et program som fører sammen tilbydere av lager- og logistikkarealer og potensielle kunder? Med noen enkle museklikk?

Ledig lagerplass er et knapt gode, ikke bare ved sesonghandel. En lagerbørs fører tilbydere av lager- og logistikkarealer sammen med kundene.
del på ...

Hvor skal man gjøre av varene?

Det skjer daglig: En lastebil kommer senere frem til lossestedet enn planlagt. Sjåføren oppdager at det er umulig å losse varen, ettersom varemottaket er stengt. Men sjåføren er nødt til å frigjøre lasteplassen. Neste oppdrag må kjøres til neste lossested, og det haster. Hvert minutt lastebilen blir stående med varene koster penger. En annen løsning må til – og det raskt. En lagerbørs kan hjelpe. Enten det handler om et akutt problem på lossestedet eller det trengs ekstra lagerplass i sesonghandelen: En lagerbørs fører tilbydere av lager- og logistikkarealer sammen med kundene.

 

Hvordan fungerer en lagerbørs?

En nettbasert lagerbørs fungerer som en søkemotor. Ledige lagerrom og lagerarealer kan tilbys og formidles. Tilbydere bruker systemet til å legge ut fri kapasitet med all tilhørende informasjon. Bedrifter som derimot har varer, men ikke tilstrekkelige eller egnede lager- og logistikkarealer, kan finne dette ved hjelp av børsen. Et søk gir resultater som passer til den varen som skal lagres. Brukeren oppgir først ønskede kriterier i søkefeltet i lagerbørsen, f.eks. lagertype, størrelse eller posisjon. Systemet finner så frem til overensstemmelser mellom søket og tilbudet av registrert ledig lagerkapasitet. Resultatet: En liste med potensielle ledige lager- og logistikkarealer med alle relevante opplysninger og mulighet for å ta kontakt direkte.

 

Hvorfor bruke en lagerbørs?

Svaret er enkelt: Ved hjelp av en nettbasert lagerbørs kan bedrifter reagere svært raskt og fleksibelt dersom det oppstår mangel på lagerplass. På den annen side kan man unngå at lagrene står tomme, og kapasiteten blir bedre utnyttet. Tomme arealer er uutnyttet kapital. Og en lagerbørs er ikke bare en fordel for logistikken i travle perioder. Selv når etterspørselen synker, kan lagrene utnyttes maksimalt. Med en lagerbørs kan man unngå tomme arealer så godt det er mulig hele året – og dermed avdekke skjulte inntjeningsmuligheter. Også for spedisjonsfirmaer og bedrifter er fordelene klare. Ved hjelp av en lagerbørs kan de på kort tid og med lite personalinnsats finne passende lagre over hele Europa og sammenlikne kostnader.


Sjansen for å finne passende løsninger i lagerbørsen forbedres jo større tilbudet er. For eksempel tilbyr TIMOCOM en lagerbørs – det klart største nettverket av forskjellige lagerarealer og lagertyper i Europa – som en del av sitt Smart Logistics System, uten ekstra kostnader. Brukere av systemet har automatisk tilgang til lagerbørsen og potensielt over 7000 lagertilbydere i 44 europeiske land. Forskjellige behov dekkes på best mulig måte: fra langsiktige innlagring til booking av lagerplass på kort og mellomlang sikt. Dermed kan sesongvarer, som for eksempel påskeharer i porselen, få en passende lagerplass takket være lagerbørsen.

Til toppen