Kvalifisert og kvalitetsstemplet.

Styrk tilliten og ansvarsbevisstheten med TIMOCOMs kvalitetsmerker.

TIMOCOM ID TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
"Å vise vår TIMOCOM-ID på nettstedet vårt, vekker tillit hos oppdragsgiverne våre - som med et kvalitetsmerke. Det har allerede sikret oss mange oppdrag."
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

Det er et faktum: Kan man identifisere seg som TIMOCOM-kunde, finner man lett nye forretningspartnere. I dagens transportmarked fungerer kundenummeret som et kvalitetsstempel. En viktig årsak: Som Europas største transportplattform satser TIMOCOM sterkt på sikkerhet og sjekker alle kunder grundig. Vis at du er til å stole på, og legg ut din TIMOCOM-ID på firmanettsiden.

Hvordan legges TIMOCOM-ID ut på nettstedet?

Svaret er enkelt: Ring TIMOCOMs kundeservice på +49 211 88 26 88 26, så får du en e-post med HTML-koden for din personlige TIMOCOM-ID.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
Med TIMOCOMs CashCare-merke på nettstedet vårt setter vi et tydelig tegn, ettersom TIMOCOM straks tar hånd om våre fordringer dersom det skulle bli nødvendig.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Hvis betalinger uteblir, kan det raskt bli en alvorlig belastning for bedriften. Men det trenger ikke skje: Med TIMOCOMs CashCare-merke legger du mer vekt bak dine betalingskrav.

Mer

Vår inkassoservice er verdt pengene!

Kunder som ikke betaler når de skal, utgjør en fare for enhver bedrift. Derfor går TIMOCOMs advokat Alexander Oebel og hans team til aksjon ved eventuelle problemer med dårlige betalere. De står til disposisjon for TIMOCOM-kunder for å inndrive åpne fordringer uten å måtte gå til retten. På denne måten kunne de i 2015 bidra til å løse 89 % av tilfellene. Dessuten har vår inkassoavdeling en annen positiv bieffekt: Bruken av programvaren avskrekker mange av de sorte fårene fra begynnelsen av, slik at de ikke engang forsøker å bli medlemmer hos oss.

Sammen til mål

 • Offisielt godkjent inkassoservice siden 2003.
 • Kompetent rådgivning og støtte.
 • Hjelp fra medarbeidere med det aktuelle morsmålet.
 • Konsekvent og hurtig inndriving av åpne fordringer.

Bruk vår inkassoservice. Bortsett fra et administrasjonsgebyr på 15,00 € forlanger vi bare honorar for inkassojobben hvis oppdraget lykkes. Honoraret regnes opp mot administrasjonsgebyret og fastsettes ut fra tyske lovbestemmelser angående honorarer.

Avtale om digital TIMOCOM CashCare-merke

 1. TIMOCOM stiller TIMOCOM CashCare-merket gratis til rådighet for brukeren for integrering i fakturaer, betalingspåminnelser, e-postsignaturer og som HTML-kode for integrering og visning på nettsteder. Brukeren kan kun være et foretak som har et aktivt forretningsforhold til TimoCom og en aktiv TIMOCOM-ID.
 2. Merket har som formål å støtte inndrivingen av åpne fordringer og påskynde betalingsprosessen.
 3. Denne avtalen opphører uten at ytterligere forklaringer er nødvendige fra TIMOCOMs side hvis
  1. merket ikke brukes på tiltenkt måte eller ikke vises i formen som er vist nedenfor.
  2. brukeren forandrer kildekoden på noen som helst slags måte.
  3. merket brukes på nettsteder eller i dokumenter som kan være til skade for TIMOCOM eller deres tjenester, som er i strid TIMOCOMs åndsretter eller er i strid med gjeldende rett eller god skikk og bruk.
 4. Hvis brukeren overtrer en av bestemmelsene i punkt 3, forbeholder TIMOCOM seg uttrykkelig retten til å fremsette krav om skadeserstatning.
 5. Partiene kan til enhver tid uten å oppgi grunner si opp avtalen ved månedens 15. og ved månedens siste dag. Bruksretten ender i alle tilfeller hvis samarbeidet mellom brukeren og TIMOCOM opphører.

Integrer merket i bedriftens kommunikasjon - enkelt og greit

 • Legg mer trykk bak dine betalingskrav.
 • Få flere fordeler takket være TIMOCOMs internasjonale innkrevingsmanagement.
 • Dra nytte av vår internasjonale kompetanse, hurtighet og effektive gjennomføring.
 • Utnytt muligheten med vår høye andel vellykkede oppdrag på hele 87 %1, langt over gjennomsnittet2
 1. Hvis oppdraget gis til inkassotjenesten TIMOCOM CashCare
 2. Til sammenlikning:
  Gjennomsnittsandelen vellykket innkreving fra inkassobyråer før rettsbehandling ligger
  på ca. 50 % (www.inkasso.de)
Sett et klart tegn på nettsiden din med vårt merke nå!

Kopier html-koden til ønsket område på nettsiden din.
Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med din webmaster.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
"Green Logistics er av stadig større strategisk betydning for bedriftene og har blitt et spørsmål om konkurransedyktighet. Med miljømerket 'Green we can' viser vi åpent at vi kjører på en miljøvennlig måte."
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

TIMOCOM-kunde? Et kvalitetsstempel i seg selv!

Som TIMOCOM-kunde viser du at du driver på en miljøvennlig måte. Takket være vår transportplattform bidrar du til å unngå miljøskadelig tomkjøring allerede fra første tur.

Og det får du nå grønt på hvitt! Vis dine oppdragsgivere at du er en pålitelig partner og arbeider miljøvennlig.

Mer

Avtale om TIMOCOMs miljømerke "Green we can"

Du kan gjerne legge inn TIMOCOMs "Green we can"-logo på firmanettstedet for å vise at du driver miljøvennlig. Før du kan bruke den TIMOCOM-autoriserte HTML-kildekoden på nettstedet, må du samtykke i følgende avtale.

 • TIMOCOM stiller HTML-koden for miljømerket "Green we can" gratis til disposisjon for brukeren. Brukeren har tillatelse til å integrere og vise dette på sitt nettsted.
 • Miljømerket "Green we can" skal oppfordre til miljøbevissthet og styrke etterspørselen etter miljøvennlige produkter.
 • Denne avtalen opphører uten at ytterligere forklaringer er nødvendige fra TIMOCOMs side hvis
  1. Green we can-merket ikke brukes på tiltenkt måte eller ikke vises i formen som er vist nedenfor.
  2. brukeren forandrer kildekoden på noen som helst slags måte.
  3. Green we can-merket brukes på nettsteder som kan være til skade for TIMOCOM eller deres tjenester, som er i strid TIMOCOMs åndsretter eller er i strid med gjeldende rett eller god skikk og bruk.
 • Hvis brukeren overtrer en av bestemmelsene i punkt 3, forbeholder TIMOCOM seg uttrykkelig retten til å fremsette krav om skadeserstatning.
 • Partiene kan til enhver tid uten å oppgi grunner si opp avtalen ved månedens 15. og ved månedens siste dag.
Legg inn "Green we can"-miljømerket på nettstedet ditt nå!

Kopier html-koden til ønsket område på nettsiden din.
Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med din webmaster.

TIMOCOM Green We Can
Til toppen