TIMOCOM har et omfattende nettverk av partnere som vi samarbeider nært med, og med stor suksess. Den samlede kompetansen som oppstår gjennom det strategiske samarbeidet kommer først og fremst våre kunder til gode.

Et utvalg av våre partnere