TIMOCOM Logo

JavaScript er deaktivert i nettleseren din.

Det gjør at denne nettsiden ikke fungerer optimalt. For å få flere bruksmuligheter og forbedre komforten, bør du aktivere JavaScript midlertidig i nettleserens innstillinger.

TIMOCOM Ansvarsfrasigelse

TIMOCOMs tilbud er kun rettet mot bedrifter og næringskunder.

(1) Ansvarsfrasigelse

 
Innholdet på denne nettsiden blir møysommelig satt sammen. TIMOCOM GmbH (heretter TIMOCOM) tar ikke ansvar for at denne nettsiden inneholder fullstendig, riktig og aktuell informasjon. Bruk av innholdet skjer på eget ansvar. Især signerte bidrag er forfatterens mening, og ikke alltid TIMOCOM sin. Opplysningene på dette nettstedet er ikke å anse som løfter eller garantier, heller ikke stilletiende, når det gjelder TIMOCOMs tjenester.

Nettsidens tilgjengelighet
TIMOCOM anstrenger seg for at tjenesten skal være kontinuerlig og uten driftsstans. Nedetider kan likevel forekomme. TIMOCOM forbeholder seg retten til når som helst å endre eller legge ned tilbudet.

Eksterne linker
Denne nettsiden inneholder henvisninger til en tredjeparts nettsider (”eksterne linker”).

Disse nettsidene kontrolleres av den enkelte tilbyder. TIMOCOM sjekket de eksterne linkene ved første gangs bruk, og den gang var det ingen synlige overtredelser. TIMOCOM har ingen innflytelse på dem eller fremtidig innhold på de eksterne sidene. Bruk av eksterne linker betyr ikke at TIMOCOM garanterer for innholdet. Det kan ikke forlanges at nettsideeier skal foreta en kontinuerlig sjekk av linkene, uten konkret henvisning til lovbrudd. Ved bekjentgjørelse av lovbrudd blir i midlertidig den aktuelle eksterne linken fjernet.

Reklameannonser
Hver forfatter er ansvarlig for innholdet på sin reklameannonse, også for innholdet på den tilhørende nettsiden. TIMOCOM tar intet ansvar for sammensetningen av reklameannonser.

Ingen kontraktsforhandling
Ved bruk av nettsidene til TIMOCOM, med unntak av den tvingende medgjørligheten brukerbetingelsene gir, er ingen kontraktsforhandling mellom brukeren og TIMOCOM mulig. I tillegg er kontraktmessige eller kvasikontraktmessige krav mot TIMOCOM utelukket.



(2) Opphavsrett

Publisert innhold eller grafikk på denne nettsiden er beskyttet av opphavsrett. Enhver tysk opphavsrett som ikke er ens egen må være skriftlig bekreftet av den enkelte forfatter eller opphavsmann. Dette gjelder spesielt ved massepublisering, bearbeidelse, oversettelse, lagring, redigering og annen gjengivelse av innhold i databaser eller andre elektroniske medier og system. Dette kjennetegnes ved innhold og bidrag hos tredjepart. Massepublisering uten tillatelse, eller gjengivelse av innhold eller hele sider for reklame eller kommersielle formål, er straffbart og ikke tillatt. Lenking til nettsider i TIMOCOM er tillatt, og trenger ingen tillatelse av nettsidens eier. Fremstilling av denne nettsiden i fremmede nettsider er kun lov etter tillatelse fra TIMOCOM.



(3) Anvendelig rett

Lover og regler i forbundsrepublikken Tyskland er gjeldende.



(4) Spesiell brukerbetingelser

Dersom spesielle betingelser for enkelte brukere av denne nettsiden avviker av de ovenstående punkter (1) til (3), blir dette ved hvert enkelt tilfelle ettertrykkelig poengtert. I disse tilfellene gjelder særskilte betingelser for hvert enkelt tilfelle.

Jeg aksepterer, at denne side bruker informasjonskapsler til analyser, personaliseret innhold og reklame.