Med anbudsløsningen på transportplattformen kan du som oppdragstaker by på gjentatte transportoppdrag. Hvis bedriften som legger ut anbudet velger deg, kan du se frem til en langsiktig transportavtale, og dessuten en fast oppdragsgiver. I anbudsoversikten nedenfor kan du få en oversikt over tilbudet i Europa.